PENERBITAN COP

Untuk anda yang ingin mengurus pengurusan penerbitan COP untuk pemeriksaan kapal dimasa karantina , kami KKP Kelas II Semarang siap melayani. untuk mempermudah proses dimohon untuk pemohon mengikuti bagan dibawah ini.